select * from lt_videos where token='989f6' and isactive = 1 06 Solid Edge 2022 záznam webináře  – Tažení objemu, modelování dělením - MotVio