select * from lt_videos where token='b0itv' and isactive = 1 03 Solid Edge 2022 záznam webináře  – Obecná vylepšení - MotVio