select * from lt_videos where token='mpzty' and isactive = 1 07 Solid Edge 2022 záznam webináře  – Zpětné inženýrství - MotVio