select * from lt_videos where token='n5wvf' and isactive = 1 04 Solid Edge 2022 záznam webináře  – Novinky v prostředí 2D a 3D skici - MotVio