select * from lt_videos where token='xktpg' and isactive = 1 09 Solid Edge 2022 záznam webináře  – Sestavy pokračování - MotVio